Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den sørøstlige regionen