Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i den vestlige regionen