Afghanistan: Utstedelse av pass og andre dokumenter per medio juni 2022