Armenia: Bostedsregistrering som vilkår for å få pass