Egypt: Restriksjoner på passutstedelse, reiseforbud og grensekontroll ved utreise