Estland: Uavklart statsborgerskap, oppholdstillatelse og utlendingspass