Irak: Anbar provins – sikkerhetssituasjonen per november 2018