Irak: Iran-nære grupper og trusler mot personer som har arbeidet for internasjonale styrker