Irak: Kirkuk provins – sikkerhetssituasjonen per august 2018