Irak: Sikkerhetssituasjonen i Bagdad per medio juli