Irak: Sikkerhetssituasjonen og internflyktninger i Diyala, april 2015