Irak: Straffeprosessen i Irak. Er det straffbart å ha vært et høyt rangert medlem av Ba’th-partiet?