Jemen: Homoseksualitet og situasjonen for homofile