Jordan, Syria, Libanon og Tyrkia: Kjønnslemlestelse