Kenya/Somalia: Grensekryssing og opphold i Nairobi for irregulære migranter fra Somalia