Libanon: Alkohol og narkotika i palestinske leire og områder under kontroll av Hizballah