Nicaragua: Demonstrasjoner mot myndighetene april-juni 2018 og påfølgende reaksjoner