Pakistan: Løsning fra statsborgerskap og informasjon om sivilstatus i form av partnerskap eller likekjønnet ekteskap