Russland: Utstedelse av utenrikspass ved den russiske ambassaden i Oslo