Somalia: Aktuelle sosiale og økonomiske forhold ved retur til Mogadishu