Somalia: AMISOMs mandat og Somalias forhold til nabolandene