Somalia: Hevndrap, rettssikkerhet og klanbeskyttelse i Somaliland