Somalia: Sikkerhetssituasjonen i Mogadishu og al-Shabaabs innflytelse i byen