Syria: Reaksjoner mot desertører og personer som unndrar seg militærtjeneste