Tanzania: Statsborgerskap, pass, nasjonalt ID-kort, fødselsattest og notarieført vitneerklæring (affidavit)