Ukraina: Generell bakgrunnsinformasjon om befolkningen i Ukraina