Usbekistan: Om muligheten til å «kjøpe seg fri» og muligheten til å forlate landet ved religiøs anklage