Venezuela: Sikkerhetssituasjonen for sivilbefolkningen