Venezuela: Utsatte grupper og reaksjoner fra myndighetene