Vietnam: Sosiale medium, ytringsfridom og sanksjonar