Zimbabwe: Forhold for opposisjonelle, demonstranter og myndighetskritikere – etter juli 2018