Landinfos publikasjoner er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter

Publikasjoner

Aktuelt

I årsrapporten omtales blant annet Landinfos satsingsområder i 2022, de ulike deskenes arbeid i 2021 samt Landinfos internasjonale arbeid.

Eldre publikasjoner

Endringer i Landinfos portefølje på eInnsyn

Landinfos årsrapport for 2021

Multimedia

Informasjonsfilmer

Landaktuelt – en podkast fra Landinfo